Przymierzalnia czyli Moc Przymierza z Bogiem, 2016-10-03 (audio)

Dziś w PRZYMIERZALNI zapraszamy Was aby spojrzeć na teksty biblijne przez pryzmat Przymierza i Obietnic jakie Bóg daje człowiekowi. Co to oznacza dla mnie i jak wpływa na moje życie? Jak odczytać Słowo Boga o tym, że wszystko co Jego należy także do mnie i odwrotnie? 

Zapraszamy - Michał Nikodem i Piotr Zworski.