Przymierzalnia czyli Moc Przymierza z Bogiem, 2017-03-20 (audio)

Dziś w PRZYMIERZALNI o Mocy Przymierza z Bogiem objawiającej się w wyhamowaniu i wyciszeniu. 

"Albowiem tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela:
"W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie,
w ciszy i ufności leży wasza siła.
Ale wyście tego nie chcieli!" (Iz 30,15)

Zaczynamy  - zapraszamy! Michał Nikodem i Piotr Zworski!