Przymierzalnia czyli Moc Przymierza z Bogiem, 2018-01-08 (audio)

Dziś w Przymierzalni św. Józef - człowiek Przymierza w spotkaniu z Trzema Mędrcami i Herodem czyli jak odnaleźć się w świecie pozornej wiary i niewiary.

Zapraszamy - Michał Nikodem i Piotr Zworski.