ŚDM. Droga Krzyżowa, 2016-07-29 (audio)

Droga Krzyżowa z udziałem papieża Franciszka i  młodzieży na krakowskich Błoniach.