Sympozjum naukowe – Czas ludzi świeckich w Kościele

Serdecznie zapraszamy na relację z organizowanego przez Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach sympozjum naukowego, którego tematem było hasło Czas ludzi świeckich w Kościele.

1. Miejsce i rola ludzi świeckich w tekstach biblijnych

mgr Maria Nowak (Wrocław)

2. Wpływ współczesnej kultury na podjęcie przez ludzi świeckich właściwej im roli w Kościele

ks. dr hab. Andrzej Sarnacki SJ, prof. UIK (UIK, Kraków)

3. Rola ludzi świeckich we współczesnym przekazie Ewangelii

ks. dr hab. Jan Bartoszek (UPJPII, Tarnów)

4. Udział wiernych świeckich w kościelnej władzy rządzenia. Teoretyczne implikacje zagadnienia w praktyce

o. dr hab. Przemysław Michowicz OFMConv., prof. UPJPII (UPJPII, Kraków)

5. Psychologiczne rozważania o roli kobiety w Kościele

dr Dorota Kuncewicz (KUL, Lublin)

6. Formacja osób świeckich do pełniejszego udziału w liturgii Kościoła

ks. dr Przemysław Krakowczyk SAC (Konstancin Jeziorna)