Sympozjum naukowe - Jak się spotykać, by odnaleźć Boga?

Sympozjum odbędzie się 5 listopada 2020 w domu rekolekcyjnym "Domus Mater" w Krakowie. 

Program: 

9:30 Rozpoczęcie sympozjum

9:40 „A Słowo stało się Ciałem” (J 1,14) – Mesjasz mostem dialogu między Bogiem i człowiekiem? - dr Maria Miduch (WSD Towarzystwa Salezjańskiego)

10:10 Milczenie czy dialog z samym sobą i z własnymi emocjami? O wyciszeniu, które nie jest zaprzeczeniem relacji - ks. dr Jerzy Smoleń (KUL)

10:40 Współczesna ekologia a chrześcijański szacunek wobec natury. Jak prowadzić dialog ze światem stworzonym przez Boga nie czyniąc z niego bóstwa? - dr Jakub Synowiec (UPJPII)

11:10 Przerwa

11:40 Czy warto dialogować w katechezie? - ks. prof. UAM dr hab. Mieczysław Polak (UAM)

12:10 Jak ważyć słowa, by znaczyły tyle, ile chcemy? Lekcja wymowy zrozumiałej dla innych - prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (UW)

13:00 Zakończenie sympozjum