Totus Tuus - 2019-11-01 (audio)

JP2 w Siedlcach w 1999 roku o świętości.

Wierność to zjednoczenie z Chrystusem w miłości. To też jest świętość. Któż z nas może odłączyć się od miłości Chrystusowej? Jeśli odchodzimy to tylko my od Chrystusa – nigdy on od nas.