Totus Tuus o 20:00 - 2020-07-03 (powt.)

W dzisiejszym odcinku usłyszymy słowa homilii wygłoszonej w katedrze św. Jana w Warszawie na zakończenie II Synodu Plenarnego 11 czerwca 1999 r.