Totus Tuus o 20:00 - 2020-07-10 (powt.)

Kto jest tym, który słucha Słowa i zachowuje? To ten co buduje swój dom na skale. Na czym zatem zbudował Bóg swój Kościół – na Słowie, na Logosie, czyli na Jezusie. My też powinniśmy budować na Nim.

Budujemy również na Ewangelii Jego życia – czyli na Jego męce i Zmartwychwstaniu.