W Niezłym Lesie - Od bólu do nadziei #9

“W niezłym lesie” będziemy dzisiaj rozmawiali  o procesie przechodzenia od bólu do nadziei w kontekście przeżywania straty po nienarodzonym dziecku. Razem z Mają Stepanow porozmawiamy o przeżywaniu samotności, poczuciu winy, wstydzie, modlitwie psałterzowej i spotkaniu z Bogiem podczas którego można o wszystkim opowiedzieć i zostać wysłuchanym. 

Mateusz "Mate.O" Otremba