X Forum Formacyjne Moc Misji – Tajemnica Eucharystii - dzień III

„Moc Misji – Tajemnica Eucharystii” to temat X Forum Formacyjnego w Tarnowie. Tematyka tego wydarzenia nawiązuje do hasła obecnego roku duszpasterskiego „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” i jest związana z mszą świętą.

Posłuchajmy słów przywitania, modlitwy oraz słowa wygłoszonego przez bpa Andrzeja Jeża