Z Sercem Przez Świat - 2019-03-19 (audio)

W kolejnej audycji >>Z Sercem Przez Świat<< ks. Jarosław Grzegorczyk SCJ zwraca uwagę na ważny element Wielkiego Postu, którym jest jałmużna.

Odcinek jest poświęcony jej nieco szerzej, nie tylko w kontekście sercanów.

Zapraszamy.