Z Sercem Przez Świat, 2018-09-11 (audio)

Dzisiaj usłyszymy o parafii i księżach w Irpinie na Ukrainie. Tam wybrał się ks. Jarosław Grzegorczyk SCJ, aby móc porozmawiać z proboszczem tamtejszej parafii oraz z misjonarzami.

Zapraszamy!